Print

Sveiki atvykę!

Džiaugiuosi galimybe tarptautinę konferenciją „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto požiūrio“, dalinai finansuotą Europos Sąjungos Kultūros programos, surengti Lietuvos sostinėje Vilniuje. Dėkoju visiems dalyvavusiems Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Tarybos, ministerijų ir vyriausybinių įstaigų, pilietinės visuomenės, akademinio ir mokslo sektoriaus atstovams. Neabejoju, kad šių specialistų kompetencija ir profesionalumas padėjo sukurti geriausią įmanomą rezultatą siekiant integruoto požiūrio į kultūros paveldo apsaugą.

Ši konferencija - daugelio regioninių, nacionalinių ir tarptautinių iniciatyvų, atskleidžiančių kultūros paveldo reikšmę visuomenei ir jo įvairiapusiškumą, tęsinys. Itin didelį įnašą į šį procesą padarė tarptautinio tinklo „European Heritage Heads Forum“ sukūrimas 2006 metais, Belgijos pirmininkavimo ES Tarybai 2010 metais metu vykusi konferencija Briugėje, Baltijos regiono kultūros paveldo monitoringo grupės organizuoti Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forumai ir daug kitų iniciatyvų.

Esu įsitikinusi, kad padarius tokią puikią įžangą kultūros paveldo integracijos į kitas politikos sritis link, atėjo metas imtis konkrečių veiksmų. Konferencijos metu prasidėjo plataus masto diskusijos apie kultūros paveldo vietą ES politikoje. Tik įtraukę kultūros paveldą į ES darbotvarkę galėsime išnaudoti visą jo turimą potencialą taip, kad šis tarnautų ne tik savo interesams, bet ir kurtų pridėtinę vertę siekiant kitų politikos sričių tikslų. Teminių seminarų metu turėjome galimybę susipažinti su įvairių šalių gerosiomis patirtimis kultūros paveldą integruojant į žemės ūkio, regionų plėtros ir aplinkos apsaugos politikos sritis, įvertinti šios integracijos naudą abiems sektoriams.  Renginys baigėsi baigiamąją deklaracija su konkrečiomis rekomendacijomis, kaip praktiškai įgyvendinti kultūros paveldo įtraukimo politikos principus.

Viliuosi, kad po konstruktyvaus darbo konferencijoje, diskusijos ir debatai bus pratęsti kitų ES Tarybai pirmininkausiančių valstybių. Neabejoju, kad lapkričio 13 – 14 d. vykusios konferencijos „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto požiūrio“ indėlis padės priimti išmintingus sprendimus, kurie padės išsaugoti mūsų visų kultūros paveldą ir praturtins mąstymą apie paveldo svarbą tautų įvairovę puoselėjančioje Europoje. 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė