Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams

Dėmesio! Skelbiamas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašas

Dėmesio! Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2016 m. birželio 10  d. įsakymais Nr. Į-182  ir Nr. Į-184. Šiemet iš viso finansuoti 63 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektai.
  Gautas 125 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškas vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo departamento bei Kultūros ministerijos deleguotų ekspertų.
 Pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams finansuoti prašyta suma buvo gerokai didesnė nei turimas biudžetas, todėl skiriant dalinį finansavimą buvo svarbu išsikelti aiškius kriterijus ir pasirinkti tik labiausiai juos atitinkančius projektus.
 Siekta kuo platesnio projektų geografinio pasiskirstymo, atsižvelgta į potencialią projektų naudą, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei ugdyti jį pažįstančią, išmanančią visuomenę, projekto rezultatų sklaidą ir veiklos tęstinumo galimybes, prioritetas teiktas paraiškoms, kuriose buvo pateiktas tikslus, realus biudžetas, nurodomos išlaidos pagrįstos. Taip pat stengtasi realistiškai įvertinti ir atsižvelgti į tai, ar projekto įgyvendinimas išties pasitarnautų vienam pagrindinių šios dalinio finansavimo programos tikslų – aktualizuoti kultūros paveldą: skatinti jį pamatyti, suvokti, išmokti jį vertinti ir išsiugdyti vidinę motyvaciją jį saugoti.

 Atkreipiame pareiškėjų, kurių projektams skirtas dalinis finansavimas, dėmesį ir kviečiame juos iki birželio 14 d. elektroniniu paštu nijole.n@heritage.lt atsiųsti sąmatas suderinimui ir sutarties šablonus su užpildytais duomenimis (rašyti vietose, pažymėtuose žaliai).

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas