Titulinis
Naujienlaiškis

Ką apie kultūros paveldo objektą turi žinoti norintis jį įsigyti asmuo?

Planuojantiems įsigyti kultūros paveldo objektą, kyla klausimų, nuo ko reikėtų pradėti, kokia informacija pasidomėti. Kokius pirmuosius žingsnius reikėtų žengti būsimiesiems kultūros paveldo objektų savininkams? Konsultuoja Kultūros paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Puidokas.

 

Rekomenduotina

Pirmiausia išsiaiškinti Kultūros paveldo departamento tinklalapyje (http://kvr.kpd.lt/#/) arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  (toliau – KPD) teritoriniuose skyriuose pagal objekto/daikto buvimo vietą, ar jis įrašytas/neįrašytas į Kultūros vertybių registrą (toliau - Registras).

 

Ieškoti patariama Registre pateikiamame žemėlapyje pagal objekto/daikto adresą ir/arba detalioje paieškoje įvedus savivaldybę ir tikslų objekto/daikto adresą. Jeigu tokiu būdu gaunamas neigiamas atsakymas, reikėtų KPD teritoriniame skyriuje sužinoti tuo adresu esančio kultūros paveldo objekto ar vietovės unikalų kodą Registre. Šį kodą įvedus į laukelį “detali paieška”, gaunama Registre esanti informacija (saugomos kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės ir kt.).

 

Objekto/daikto sąsają su kultūros paveldo objektu ar vietove galima rasti ir Nekilnojamojo turto registro duomenyse, kur nurodomos žemės sklypui taikomos  specialiosios naudojimo sąlygos (XIX sk.), susijusios su šio sklypo buvimu nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijoje ar apsaugos zonoje. Be to, Nekilnojamojo turto registro duomenyse yra pateikiamos juridinio fakto žymos apie objekto/daikto įrašymą į Registrą arba objekto/daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje (nurodant jo unikalų kodą Registre).

 

Jeigu objektas/daiktas neįrašytas į Registrą, reikėtų žinoti, kad gali būti inicijuota jį įrašyti į Registrą (ypač tada, kai yra senesnis nei 50 metų, nes jo amžius yra vienas iš objekto vertinimo kriterijų, tarp kurių taip pat yra ir jo vertingosios savybės) ir/arba jį skelbti savivaldybės ar valstybės saugomu objektu. Be to, į Registrą neįrašytas objektas/daiktas gali būti miesto, miestelio ar kaimo gyvenvietės senojoje dalyje, t.y. į Registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje arba būti net šios vietovės vertingąja savybe. Kitu atveju tai bus eilinis turtas.

 

Tikslinga susipažinti su į Registrą įrašyto kultūros paveldo objekto ar vietovės, kurioje yra objektas/daiktas, apskaitos dokumentais (Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas) bei esamais apsaugos dokumentais (apsaugos reglamentas arba apsaugos specialusis planas). Kultūros paveldo departamento teritoriniai skyriai išduoda individualius apsaugos reglamentus, kurie nustato konkrečius reikalavimus kultūros paveldo objektų ar jų teritorijoje esančių objektų/daiktų savininkams.

 

Taip pat tikslinga išsiaiškinti, ar paveldo objektas ar vietovė, kurioje yra objektas/daiktas, yra/nėra paskelbtas savivaldybės ar valstybės saugomu. Tai susiję su galimybe gauti savivaldybės arba valstybės paramą, tvarkant tokį objektą. Tokių į Registrą įrašytų nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai gali būti finansuojami iš paveldotvarkai skirtų lėšų. Tokių darbų sąrašą ir jų finansavimo prioritetus tvirtina Kultūros ministras. Savivaldybių lėšų skyrimo tvarkybos darbams tvarką nustato savivaldybių tarybos. Kai objektas yra saugomas savivaldybės arba valstybės ir yra prieinamas visuomenei lankyti, galima prašyti kompensuoti tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbų bei jų projektavimo išlaidas.

 

Kai objektas/ daiktas yra įrašytas į Registrą arba yra į Registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje ar apsaugos zonoje – žinoti, kad privalomai taikomi reikalavimai, nustatyti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir paveldo tvarkybos reglamentais bei Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (jei šiame objekte/daikte yra ir į Registrą įrašytų kilnojamųjų vertybių). Taip pat taikomi Statybos įstatyme nurodyti reikalavimai, susiję su statybiniais tyrinėjimais ir esminiais statinio reikalavimais.

 

Tęsinys – kitame naujienlaiškio numeryje.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas