Titulinis
Naujienlaiškis

Ką daryti, pastebėjus pablogėjusią kultūros paveldo objekto būklę?

Rubrikoje „Praktinis gidas" šįkart pateikiame informaciją, kaip elgtis kultūros paveldo objektų valdytojams, pastebėjusiems defektus, deformacijas ar avarinės būklės požymius objekte. Kokius teisės aktus pasitelkti, kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, konsultuoja Kultūros paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Puidokas.

Kultūros paveldo objekto, kultūros paveldo statinio ar jų teritorijoje esančio kito statinio/pastato naudojimo priežiūros metu pastebėjus konstrukcijų deformacijas ar kitokius statinio dalių ar elementų defektus, būtina išsiaiškinti dėl statinio/pastato avarijos grėsmės. Tokios būklės stabilizavimui bei iškilusios sunykimo grėsmės pašalinimui atliekami darbai yra išvardinti Apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607.

Skubūs (dėl grėsmės žmonių gyvybei ar kai yra akivaizdus griūties pavojus) avarijos grėsmės pašalinimo darbai (statinio stabilumui užtikrinti) gali būti atliekami ir parengus šių darbų aprašą ir, esant būtinybei, jų schemą, apie darbų vykdymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pranešant ir šių darbų aprašą pateikiant Departamento teritoriniam skyriui, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra objektas/statinys (paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys", patvirtinto kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663, 16 punktas).

Avarijos grėsmės pašalinimo ar kitiems neatidėliotiniems saugojimo darbams, tarp jų ir stogo dangos pakeitimo, nekeičiant esamo medžiagiškumo, ir fasadų dažymo darbams, gali būti rengiamas supaprastintos sudėties tvarkybos darbų projektas, kurio reikalavimai nurodyti paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės", patvirtinto kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 (2014 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. ĮV-341 redakcija, 15 punkte.

Be to, statinio valdytojas, pastebėjęs statinio avarinės būklės požymius, kurie nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija", patvirtinto aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748, 1 priede, užsako statinio ekspertizę. Jei kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje įvyksta statinio avarija, apie ją telefonu, oficialiu el. paštu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodant statinio adresą ir kitus duomenis, leidžiančius greičiau nustatyti avarijos vietą, privalu pranešti statybos inspekcijai, savivaldybei, statinio prižiūrėtojui bei Departamento teritoriniam skyriui, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra statinys.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas