Titulinis
Naujienlaiškis

Klausiame departamento

Ar galima senojo miesto vietoje vykdyti statybos darbus, neatlikus archeologinių tyrinėjimų, jeigu numatomų darbų vietoje buvusi dauba prieš daugelį metų buvo užpilta atvežtiniu gruntu?

Atsako Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyresnioji valstybinė inspektorė Margarita Karūnienė.

Archeologinių tyrimų privalomumo atvejus reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr.ĮV-538 patvirtintas Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba “.  Reglamento 12 d. 3 p. nurodoma, jog „archeologiniai tyrimai privalomi, kai reikia pagrįsti <...> statybos ar kraštotvarkos darbų projektus kultūros paveldo objektuose“. Šiuo atveju kreipdamiesi į Kultūros paveldo departamento teritorinį skyrių, turite pateikti statybos darbų projektą, kuriame atsispindėtų minėtieji darbai (daubos užpylimas atvežtiniu gruntu). Galutinį sprendimą dėl archeologinių tyrimų reikalingumo, susipažinusi su pateikta dokumentacija, priims Mokslinė archeologijos komisija.

 

Kaip gauti projektavimo sąlygas, norint rekonstruoti namą, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip paveldas, bet yra kultūros paveldo vietovėje?

Atsako Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vedėja Margarita Janušonienė.

Kultūros paveldo departamento teritoriniai skyriai parengia ir statytojams (užsakovams), turintiems statytojo teisę asmenims išduoda Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, reikalingus norint parengti statybos darbų projektą pastatui (statiniui), kuris nėra kultūros paveldo objektas ar kultūros paveldo statinys, bet patenka į kultūros paveldo objekto ar vietovės teritoriją. Tokių reikalavimų išdavimo sąlygas reglamentuoja Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašas (Lietuvos respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr.ĮV-369 redakcija). Prašymas išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus teikiamas Kultūros paveldo departamento teritoriniam skyriui per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą KPEPIS (https://www.kpepis.lt/ ).

 

Kur rasti atestuotų kultūros paveldo specialistų kontaktus?

Atsako Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vedėja Margarita Janušonienė.

Atestuotų kultūros paveldo specialistų sąrašas yra patalpintas Kultūros paveldo departamento internetinėje svetainėje http://kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/veikla/veiklos-sritys/atestavimas.html. Sąraše nurodytas specialisto vardas, pavardė, atestuota veiklos rūšis ir specializacija, kategorija, atestato numeris ir galiojimo terminas.  Atestuotų specialistų kontaktai (telefono numeris, el. paštas) nėra nurodyti.

 

Esame pateikę prašymą per KPEPIS sistemą, reg. Nr. 1U – 1, kultūros paveldo objektų individualios apsaugos reglamentui gauti. Objektas Dubingių tiltas 4492. Norime pasiteirauti, ar teisingai paprašėme, nes šiandien projektuotojas pranešė, kad reikėjo pildyti kitaip prašyti (paveiksliuke). Pasižiūrėkite ir parašykite, kuriuos prašymus turėtume užpildyti.

Atsako Kultūros paveldo departamento Utenos skyriaus vedėjas Arūnas Giraitis.

Neteisingai paprašėte. Šiuo atveju reikėjo prašyti specialiųjų paveldosaugos reikalavimų. Siūlome atidžiau pasitikrinti, kokia paslauga reikalinga, ─ tai yra nurodyta Statybos įstatyme. Kviečiame teikti naują prašymą. Jeigu ketinate remontuoti, restauruoti, konservuoti šį tiltą, tuomet reikia prašyti ir Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų. Tai yra aprašyta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

 

Ką daryti,  norint parduoti   kultūros paveldo objektą?  Ar reikia apie tai pranešti Kultūros paveldo departamentui?  

Atsako Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Kryžanauskienė. 

Sandorįų dėl kultūros paveldo objektų tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 15 straipsnis:

 

15 straipsnis. Sandoriai dėl kultūros paveldo objektų

1. Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja savivaldybės paveldosaugos padalinį. Per tą laiką šis padalinys turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.

2. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama kultūros ministro nustatyta tvarka. Patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Perdavėjo ar įgijėjo pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą toks būklės patikrinimas gali būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą sudaryti sandorį.

3. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.


Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas