Titulinis
Naujienlaiškis

Klausiame departamento

Kas atlieka archeologinius tyrimus ir kiek jie kainuoja?
Atsako Margarita Janušonienė, Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė
Teisę atlikti archeologinius tyrimus turi visi nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Jų sąrašą ir kontaktus (elektroninis paštas, telefonas) galima rasti viešai skelbiamoje Mokslinės archeologijos komisijos duomenų bazėje internete http://archeologijosdb.kpd.lt/
 
Archeologinių tyrimų kaina yra susitarimo tarp tyrimus atliekančio archeologo ir užsakovo objektas.
 
 
Į ką reikia kreiptis, norint pradėti tvarkybos darbus kultūros paveldo objekte arba jo teritorijoje?
 
Atsako Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyr. specialistas Sergejus Neverovas
 
Norint pradėti tvarkybos arba statybos darbus kultūros paveldo objekte, reikia kreiptis į Kultūros paveldo departamento teritorinį skyrių, pateikiant prašymą (tvarkybos ir statybos darbams jie yra skirtingi). Prašymus galima užpildyti ir internete per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistema (KPEPIS) ─ www.kpepis.lt.
 
Dėl statybos darbų. Vadovaujantis LR Kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-975 „Dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  I skyriaus 2 punktu, „specialiuosius paveldosaugos reikalavimus statytojams (užsakovams), turintiems statytojo teisę asmenims parengia ir išduoda Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai, kai pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymą ir LR Statybos įstatymą bei jį įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus jie turi būti taikomi, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus nekilnojamojoje kultūros vertybėje, jos teritorijoje, apsaugos zonoje“;
 
Dėl tvarkybos darbų. Pagal to paties įstakymo 4 punktą – „tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduodamos, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-489 „Dėl Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Jas taip pat išduoda Kultūros paveldo departamento teritoriniai skyriai.
 
 
Kur ir į ką kreiptis dėl želdinių priežiūros ir tvarkymo kultūros paveldo objekto teritorijoje?
 
Atsako Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyr. inspektorius Algirdas Remeikis
 
Šiuo klausimu reikia kreiptis į savo miesto ar rajono savivaldybės Želdinių tvarkymo ir priežiūros komisiją, kuri surašo apžiūros aktą, o seniūnija, kurios teritorijoje yra kultūros paveldo objektas, išduoda leidimą medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui bei genėjimui.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas