Titulinis
Naujienlaiškis

Kultūros paveldo departamentui pavyko apginti visuomenės interesą

baudžiamojon atsakomybėn už bažnytinio kultūros paveldo sunaikinimą patrauktas 47 metų Lietuvos Respublikos pilietis Stepas Visockis neišvengė atsakomybės – teismas konstatavo, kad  vyras padarė apysunkį nusikaltimą.
 
Benediktinių vienuolynas Vilniuje buvo įkurtas dar XVII amžiaus pradžioje. Iš pradžių nedideli maldos namai ilgainiui išaugo į didelį vėlyvojo baroko šedevrą – Šventosios Kotrynos bažnyčią su pašonėje prigludusia Dievo Apvaizdos koplyčia ir vienuolynu.  Benediktinių vienuolyno ansamblis buvo įtrauktas į Kultūros vertybių registrą dar 1992 m. , o vienuolyno pastatas, esantis Šv. Ignoto g. 5, kaip nekilnojamasis kultūros paminklas įregistruotas 1999 m.
 

2009 metais iš Vilniaus arkivyskupijos S. Visockis išsinuomojo Šv. Kotrynos bažnyčios pašonėje esančias patalpas ir, įrenginėdamas jose kavinę „Kotrynos vyninė“, neteisėtai atliko remonto darbus, taip sunaikindamas didelės kultūrinės ir istorinės reikšmės XVIII–XIX amžiaus kultūros paveldą.
 
Nuo 2009 m. spalio 26 d. iki 2010 m. gruodžio 14 d., žinodamas, kad tvarkybos darbams, atliekamiems patalpose,  esančiose kultūros vertybių registre įregistruotame vienuolyno pastate (unikalus kodas 25027) , yra numatyti specialūs saugojimo, tvarkybos ir naudojimo reikalavimai, savavališkai, be privalomo projekto ir leidimo, sunaikino didelės istorinės bei kultūrinės reikšmės turinčias vertybes.
 
Vienuolyno eksterjere ir interjeruose kaip saugotinos kultūros vertybės buvo išskirta: ansamblio tūriai, siluetai, formos, fasadų architektūra, autentiška plano struktūra, autentiškos patalpų erdvės ir visi lubų  skliautai, stogų siluetas, fasadų detalės, medinės stogo konstrukcijos, autentiškos medinės ir metalinės detalės, autentiškos durys, langai.
 
Tiriant kultūros paveldo objektui padarytą žalą buvo nustatyta, kad vandališko remonto metu buvo atlikti šieneteisėti tvarkybos darbai: pakeista patalpų planinė struktūra, pirmo aukšto patalpose sunaikinti trys langai, taip suformuojant koridorinę sistemą, sienos uždengtos gipso kartono plokštėmis. Pagal 1994 m. pamiklotvarkos sąlygas pirmame aukšte turėjo būti sukama medinė spintelė, taip pat langelis su grotomis ir medine langine. Remontuojant sienos buvo uždengtos gipso kartono plokštėmis ir minimų saugomų objektų vietoje pakabinti veidrodžiai. Pirmo aukšto patalpas skirianti autentiška horizontali sąrama sunaikinta, padaryta lenktos sąramos imitacija, nebėra medinių durų su uždaromu langeliu. Pirmojo aukšto patalpose dalinai uždengtas paminklotvarkos sąlygose minimas parlatorijaus langelis, nebėra medinių durų su kalvio darbo dekoratyviniais vyriais, iškirstas XVIII a. plytų mūras bei skliautas ir įrengta laiptinė į II aukštą.
 
Antrame aukšte išardytas XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios plytų mūro pertvaras tarp patalpų, taip pat be šio tyčinio savavališko vandalizmo, sunaikinti ir Departamento Vilniaus teritorinio padalinio išduotame laikinajame apsaugos reglamente reikalauti išsaugoti autentiškos durys bei autentiškos medinės ir metalinės vidaus įrangos detalės. Taip pat restauruotas namo portalas, barokinio portalo ovalinis langas pakeistas ir sunaikintos autentiškos lango grotos, neišlikusios XIX a. pabaigos fasadinės dvivėrės durys, vietoje jų įstatytos naujos. 
 
Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė, kad S. Visockis pripažįstamas kaltu dėl svetimo turto sugadinimo. Nuteistajam skirta dvejų metų laisvės apribojimo bausmė (jos vykdymo metu nuteistajam uždrausta keisti gyvenamąją vietą) bei nurodyta Kultūros paveldo departamentui atlyginti padarytą žalą – sumokėti daugiau kaip 22 415  eurų.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas