Titulinis
Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas su Lenkija

Bendradarbiavimas su Lenkija

Glaudūs Lietuvos ir Lenkijos istoriniai ir kultūriniai ryšiai sąlygojo gausų abiems šalims reikšmingą kultūros paveldą, kuriam išsaugoti būtinas abiejų šalių bendradarbiavimas.
 
1999 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 778 (Žin., 2000, Nr. 55-1608), toliau – Dvišalė sutartis.
 
Vadovaujantis šia sutartimi, šalys nuolat bendradarbiauja kultūros paveldo apsaugos srityje, keičiasi aktualia informacija apie nacionalinių teisės aktų pokyčius kultūros paveldo apsaugos sistemoje bei kitomis aktualijomis, rengia restauratorių, archyvistų, muziejininkų ir kitų kultūros paveldo apsaugos specialistų vizitus Lietuvoje ir Lenkijoje bei keitimąsi gerąją patirtimi, organizuoja specialistų stažuotes ir mokymus, rengia konferencijas, parodas ir kt. Vadovaujantis Dvišale sutartimi, kiekvienoje šalyje paeiliui rengiami Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo apsaugos ekspertų grupių posėdžiai abiems šalims svarbiais paveldosaugos klausimais. Iki 2014 metų surengti 8 tokie posėdžiai Lietuvoje ir Lenkijoje. 2014 m. balandžio 2-4 d. Vilniuje vyko VIII-sis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo apsaugos ekspertų grupės posėdis, kurį organizavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).
 
Departamentas nuolat bendradarbiauja su Lenkijos Nacionaliniu kultūros paveldo institutu bei kitomis kultūros paveldo bei mokslo institucijomis, keičiamasi abiems šalims aktualia informacija, organizuojami darbiniai vizitai kultūros paveldo apsaugos klausimais. Vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, šalys vykdo įvairių paveldosaugos sričių specialistų mainus, organizuoja bendrus renginius – konferencijas, seminarus, parodas. Jau eilę metų vyksta bendros restauratorių stažuotės, seminarai ir mokymai „Nesvyžiaus akademijoje" (Varšuvoje, Minske) ir Vasaros konservatorių mokykloje Zamosc mieste (Lenkija).
 
Siekiant intensyvinti informacijos kaupimą ir keitimąsi apie abiejų valstybių archyvuose ir bibliotekose saugomą lituanistinę ir polonistinę medžiagą, vyksta bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos archyvų ir bibliotekų: keičiamasi mikrofilmais ir skaitmeninta medžiaga pariteto pagrindais, Lietuvos ir Lenkijos bibliografai turi galimybę nemokamai naudotis kitos šalies duomenų bazėmis, rengiami seminarai abiejų šalių specialistams.
 
Taip pat vyksta bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos archeologų draugijų dėl archeologinių kasinėjimų prevencijos, nuolat keičiamasi informacija ir patirtimi.
 
Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupių VIII-ojo posėdžio protokolas
 
VIII-asis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų grupės posėdis. Nuotrauka Sigito Gaudėžos VIII-asis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų grupės posėdis. Nuotrauka Sigito Gaudėžos Lietuvos Kultūros viceministras dr. R. Jarockis ir Lenkijos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos Valstybės sekretorė prof. habil. dr. M. Omilanowska pasirašo posėdžio protokolą. Nuotr. S. Gaudėžos Ekspertų grupės dalyviai lankosi Sapiegų rūmuose Antakalnyje. Nuotrauka Sigito Gaudėžos
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas