Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2014 - 02 - 11

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas nekilnojamosios kultūros vertybės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074, buvęs kodas U35) rajono lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano baigiamasis etapas.
 
Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 -05-30 įsakymas Nr. Į-193 „Dėl Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074, buvęs kodas U35) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ su 2008-10-23 pakeitimu.
 
Planavimo tikslas – užtikrinti Kėdainių senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą;
 
Planavimo uždavinys – nustatyti (patikslinti) Kėdainių senamiesčio teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus.
 
Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel.: (8 37) 20 86 64, el. paštas kaunas@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; www.lpaminklai.lt; el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt;
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108;
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel.: (8 37) 20 86 64, el. paštas kaunas@heritage.lt.
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui iki 2014-03-14.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas