Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2014 - 02 - 04

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vietovės – Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, kitas kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas –paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. Į-305 ,,Dėl Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“.
 
Planavimo tikslas – užtikrinti Ukmergės senamiesčio išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys – nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Ukmergės senamiestyje ir jo apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.p. vilnius@heritage.lt, tel. (8 340) 513 32, loreta@heritage.lt,
 
Specialiojo plano rengėjas: UAB ,,Kelprojektas“ I. Kanto gatvė 25, Kaunas 44002; tel. 8655 03212; el. p. i.vaskeliene@gmail.com,
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Vytauto g. 88/Šviesos g. 11, Ukmergė, tel. (8 340) 513 32, el.p. loreta@heritage.lt.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas