Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2017 - 11 - 29

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Baigiamas rengti kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. Į-152 ,,Dėl valstybės saugomos kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012, buvęs kodas U16) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“, 2014 m. balandžio 18 d. pakeitimas Nr. Į-85 (toliau – Tvarkymo planas).
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu teritorijoje bei apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Klaipėdos senamiesčio Tvarkymo planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 14, el. p. i.staniuniene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: susipažinti su parengtu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo. Su planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html ir planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose – Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
Galimybės teikti pasiūlymus: per susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui, adresu Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
Paskutinį kartą redaguota2017 - 11 - 29

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas