Titulinis
Naujienos
2018 - 05 - 31

Patvirtintas dalinai finansuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašas

KPD LOGO-505bd35f21006888e7c54829c94ed4c0.jpg
Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymais Nr. Į-165 ir Į-166. Šiemet dalinai finansuoti 67 projektai.
 
2018 m. pirmame ketvirtyje gautos 146 pažinimo sklaidos projektų paraiškos. Nors lyginant su 2017 m. dalinio finansavimo suma padidėjo 20 proc., turimų lėšų nepakanka, ypač  technologinių sprendimų, jaunimui patrauklių naujovių diegimui.
 
Paraiškas vertinę ir dalinai finansuoti rekomendavę ekspertai atkreipė dėmesį į dalies paraiškų tendenciją prašyti finansavimo ne tiesiogiai pažinimo ir sklaidos veikloms, bet netiesiogiai prie pažinimo ir žinių skleidimo prisidedantiems, pagalbiniams užsiėmimams, projekto rėmuose nebūtiniems daiktams įsigyti. Taip pat pastebėta, kad kelias organizacijas jungiančios asociacijos turėtų imtis aktyvesnės koordinacinės veiklos, kad paraiškose išryškėtų bendras asociacijos narių tikslas ir formuotųsi kryptinga veikla to tikslo siekiant.
 
Sveikiname dalinį finansavimą gavusias įstaigas bei organizacijas ir prašome iki birželio 8 d. elektroniniu paštu nijole.narbutaite@kpd.lt atsiųsti sąmatos ir sutarties šablonus su užpildytais duomenimis (sutartyje įrašyti vietose, pažymėtose žaliai) suderinimui.
 
SVARBU: šiais metai sutartys turi būti pasirašytos iki birželio 29 dienos.
 
Pridedama:
1. Dalinio finansavimo įsakymai Į-165 ir Į-166 su priedu;
2. 2018 m. sąmatos šablonas;
3. 2018 m. sutarties šablonas.
 
Pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškas vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo departamento bei Kultūros ministerijos deleguotų ekspertų.
Paskutinį kartą redaguota2018 - 05 - 31

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas