Titulinis
Naujienos
2019 - 11 - 29

Kviečiame dalyvauti tyrimo apie kultūros paveldo apsaugą ataskaitos pristatyme

KPD LOGO_mini-689f9f2a12f5cce5a7fa91c89545654a.jpg

Kviečiame dalyvauti tyrimo „Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimo, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu“ atskaitos pristatyme. Jis vyks gruodžio 4 d. 13 val.  Kultūros ministerijos Baltojoje salėje (II a. 211 kab.).

 

Kultūros ministerijos užsakymu tyrimą atliko Smart Continent LT, UAB, įgyvendinant projekto „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas gyventojams“ bendrai finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ veiklas.

 

Renginio metu bus pristatyta tyrimo ataskaita, kurioje pateikta Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų poįstatyminių teisės aktų bei tarptautinių dokumentų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, analizė. Taip pat kultūros paveldo administravimo procese dalyvaujančių institucijų funkcijų analizė. Taip pat bus pristatytos remiantis šiomis analizėmis suformuluotos rekomendacijos, skirtos  patobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą ir institucinę sąrangą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu.

Galutinę tyrimo ataskaitą galite peržiūrėti: 

http://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Galutine%20Tyrimo%20ataskaita%20.pdf#page=1&zoom=auto,-82,843

Paskutinį kartą redaguota2019 - 12 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas