Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 06 - 07

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-06-14 nuotolinis posėdis

2022 m. birželio 14 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno rotušės (u. k. 1790), Kauno miesto sav., Kauno m., Rotušės a. 15, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 1790)– paminklas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas atsižvelgus į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-10-25 posėdžio protokolinį nutarimą dėl Kauno Rotušės (u. k. 1790) teritorijos ribų patikslinimo bei remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga.

 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno senamiesčio (u. k. 20171), Kauno miesto sav., Kauno m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 20171)– valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei atsižvelgus į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-10-25 posėdžio protokolinį nutarimą dėl Kauno senamiesčio (u. k. 20171) vertingųjų savybių tikslinimo, išbraukiant iš vertingųjų savybių sąrašo savybę „17 metalinių trijų šakų gatvės šviestuvų, išdėstytų rotušės aikštės perimetru“. Taip pat, atsižvelgus į Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 441 papunktį, siūloma tikslinti šios urbanistinės kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant priedus apie vietovėje esančius, naujai į Kultūros vertybių registrą įregistruotus kultūros paveldo objektus.

 

3. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 9, 11 vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Kauno senamiesčio (u. k. 20171) vertingąja savybe.

 

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 20171) – valstybės saugomas.

Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo MB „Praeities tyrimų institutas“. Pateiktos archeologinių ir architektūrinių tyrimų pažymos.

4. Klausimas dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos atsakymo į Viešojo intereso gynimo fondo 2022-05-05 kreipimąsi.

 

Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Nemajūnų - Balbieriškio kelio atkarpos (u. k. 28262), Birštono rajono sav., Birštono sen., Šaltinėnų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 28262)– valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas -  gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis, ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma patikslinti Nemajūnų - Balbieriškio kelio atkarpos (u. k. 28262) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

 

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės 6-osios baterijos ir sandėlių komplekso (u. k. 26561), Kauno miesto sav., Kauno m., Kiškių g. 22, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 26561)– valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas -  gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis, ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma patikslinti Kauno tvirtovės 6-osios baterijos ir sandėlių komplekso (u. k. 26561)duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant kompleksinio objekto ir kompleksinių dalių - Pirmo šaudmenų sandėlio (u. k. 26563) ir Antro šaudmenų sandėlio (u. k. 26564) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, apibrėžti teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas, panaikinat apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

 

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Monumentalaus kryžiaus (u. k. 28139), Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

 

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 28139)– valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas -  gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis, kuriuo siūloma patikslinti Monumentalaus kryžiaus (u. k. 28139), nustatant vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos bei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio ribas.

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paežerių kaimo mokyklos pastatui (u. k. 17065), Vilkaviškio rajono sav., Pilviškių sen., Paežerių k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 17065)– registrinis

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas -  gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais. Parengtas pažyma dėl apsaugos panaikinimo Paežerių kaimo mokyklos pastatui (u. k. 17065), kuria remiantis, kultūros vertybė nebeatitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo reikalavimų, keliamų kultūros paveldo objektui.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 06 - 07

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas