Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 06 - 07

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-06-13 nuotolinis posėdis

2022 m. birželio 13 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:
1. Tautosakininko, pedagogo Zenono Slaviūno kapo (u. k.16654), Ąžuolyno g., Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritoriją.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2022-05-02 raštas Nr. (6.1.)2-268
 
2. Kultūros veikėjo, muzikos pedagogo Antano Krutulio kapo (u. k. 47789), Ąžuolyno g., Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritoriją. Kultūros vertybių registre siūloma suteikti objektui naują unikalų kodą (u. k. 47789), nes objektui buvo suteiktas vienas unikalus kodas kaip ir tautosakininko, pedagogo Zenono Slaviūno kapui (16654), objektai yra atskiruose kapuose.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2022-05-02 raštas Nr. (6.1.)2-268.
 
3. Antkapinio paminklo (u. k. 13433), Šiaulėnų mstl., Radviliškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas. Nustatyta teritorija, patenka į kadastriškai suformuotą kultūros vertybei žemės sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-07-20 raštas Nr. (6.1.)2-398.
 
4. Merfelių šeimos antkapinio paminklo (u. k. 15563), Palonų mstl., Radviliškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas. Nustatyta teritorijos patenka  į kadastriškai suformuotą kultūros vertybei žemės sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-07-20 raštas Nr. (6.1.)2-398.
 
5. Jonėnų kaimo senųjų kapinių (u. k. 23129), Jonėnų k., Sužionių sen., Vilniaus rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritoriją, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Teritorijos plotas nežymiai sumažėja. Teritorija Š ir V pusėse patenka į preliminariai matuotą žemės sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-12-16 raštas Nr. (6.1.)2-756.
 
6. Paminklo ,,Gyvieji – mirusiems“ (u. k. 9164), Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritoriją, kuri patenka į Pažėrų kaimo veikiančioms kapinėms suformuotą kadastrinį sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-07-01 raštas Nr. (6.1.)2-366.
 
7. Žygų kaimo senųjų kapinių, vad. Maro kapeliais (u. k. 24249), Žygų k., Žalgirio sen., Kretingos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Statusas – valstybės saugomas.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ir apsaugos zonos ribas. Kapinėms palikta teritorija neatitinka užfiksuotų faktinių kapinių teritorijos ribų ir patenka į kadastriškai suformuotą sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-613.
 
8. Lietuvos partizanų Antano Žuko – Žukovo ir Antano Užkuraičio – Liepos kapų (u. k. 33944), Truskavos mstl., Truskavos sen., Kėdainių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros vertybės teritoriją pagal geodezinių matavimų ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-12-31 raštas Nr. (6.1.)2-905.
Paskutinį kartą redaguota2022 - 06 - 07

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas