Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 06 - 16

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-06-21 nuotolinis posėdis

2022 m. birželio 21 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Panevėžyje, Kranto g. 12 – Kranto g. 19 atkarpoje, atidengtų architektūrinių struktūrų vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872) vertingąja savybe. 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 31872) – savivaldybės saugomas.
Klausimo svarstymą inicijavo archeologas D. P. Parengtos archeologinių ir architektūrinių tyrimų pažymos. Architektūrinės struktūros patenka į Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872) teritoriją. Archeologinių tyrimų metu aptiktų architektūrinių struktūrų vertinimą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje ir sprendimo, ar jos yra kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir ar turi būti išsaugojamos vietoje (in situ), priėmimo būtinumą reglamentuoja Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 papunkčio nuostatos.
 
2. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Šiauliuose, Aušros tak. 3, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros komplekso (u. k. 850) teritorijos
vertingąja savybe.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 850) – paminklas.
Klausimo svarstymą inicijavo archeologas S. S. Parengtos archeologinių ir architektūrinių tyrimų pažymos. Archeologinių tyrimų metu aptiktų architektūrinių struktūrų vertinimą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje ir sprendimo, ar jos yra kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir ar turi būti išsaugojamos vietoje (in situ), priėmimo būtinumą reglamentuoja Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 papunkčio nuostatos.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sasnavos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 29924), esančios Marijampolės rajono sav., Sasnavos sen., Sasnavos mstl., Sūduvos g. 46D, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas).
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 29924)– valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Sasnavos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 29924) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant kompleksinio objekto įr kompleksinių dalių: Bažnyčios (u. k. 29925) ir Šventoriaus vartų (u. k. 29926) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. Pakartotinis svarstymas (dėl Bažnyčios (u. k. 29925) vertingosios savybės – vandeninės).
4. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, L. Sapiegos g. 13 vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Sapiegų rezidencijos, trinitoriųvienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762) vertingosiomis savybėmis.
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 762) – paminklas.
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Parengtos architektūrinių ir archeologinių tyrimų pažymos.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu ir Šv. Florijono skulptūra (u. k. 15274), Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Šaukėnų k., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 15274) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu ir Šv. Florijono skulptūra (u. k. 15274), nes Šv. Florijono skulptūra perduota Tauragės krašto muziejui „Santaka“ ir yra saugoma, kaip šio muziejaus eksponatas. Stogastulpiui su ornamentuotu kryželiu siūloma netaikyti apsaugos, nes jo vertingosios savybės sunyko.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Stacijoms (10 skulptūrinių grupių) (u. k. 14141), Tauragės rajono sav., Žygaičių sen., Sartininkų k., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 14141) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Stacijoms (10 skulptūrinių grupių) (u. k. 14141), nesvertingosios savybės sunyko.
 

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. 17068), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Bokšto g. 15 / Vilniaus miesto sav., Savičiaus g. 17, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 17068) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymą inicijavo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. 17068) duomenis Kultūros vertybių registre,patikslinant kompleksinio objekto ir jo kompleksinių dalių – Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. 1093) ir Pastato liekanų (siūloma keisti pavadinimą į Rytų vienuolyno namo P korpuso liekanos) (u. k. 34839) vertingąsias savybes, remiantis 2017, 2021-2022 m. atliktais istoriniais, architektūriniais, polichrominiais, archeologiniais ir konstrukcijų tyrimais.

 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 06 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas