Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 09 - 14

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-09-20 nuotolinis posėdis

2022 m. rugsėjo 20 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šilutės miesto istorinės dalies (u. k. 12331), Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pastato, esančio Šilutėje, Rusnės g. 8, statuso keitimo).
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 12331) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Šilutės miesto istorinės dalies (u. k. 12331), Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., duomenis Kultūros vertybių registre tikslinimo, keičiant pastato, esančio Šilutėje, Rusnės g. 8, statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį (pagal 2022-07-26 protokolinį sprendimą).
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Utenos dvaro sodybos (u. k. 837), Utenos rajono sav., Utenos m., K. Ladygos g., vizualinės apsaugos pozonio ribų apibrėžimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 837)– inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma apibrėžti Utenos dvaro sodybai (u. k. 837), Utenos rajono sav., Utenos m., K. Ladygos g., vizualinės apsaugos pozonio ribas, kurios įsigalios kultūros ministrui priėmus sprendimą Utenos dvaro sodybą (u. k. 837) skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais (u. k. 24965), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Bernardinų g. 8, Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 24965)– valstybės saugomas
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais (u. k. 24965) bei Ūkinio pastato (u. k. 24968) vertingąsias savybes, taip pat apibrėžtas kultūros paveldo objekto teritorijos ribas.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073), Vilniaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073), Vilniaus m., duomenis Kultūros vertybių registre, papildant vertingąsias savybes (sklype Šiltadaržio g. 6).
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso (u. k. 15969), Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 15969, 25775) – paminklas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti kompleksinės dalies – Laikinosios M. K. Čiurlionio dailės galerijos (u. k. 25775) vertingąsias savybes, jas papildant PR fasado nišose atidengtomis mozaikomis.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klėties (u. k. 2326), Šiaulių rajono sav., Raudėnų sen., Varpo g. 1, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 2326) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Klėties (u. k. 2326), Šiaulių rajono sav., Raudėnų sen., Varpo g. 1, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, etnokultūrinį, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.
 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47467), esančiam Trakų rajono sav., Rubežiaus k., Miškininkų g. 6, suteikimo.
 
Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47467), esančiam Trakų rajono sav., Rubežiaus k., Miškininkų g. 6, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Stakliškių alaus daryklos pastatų komplekso (u. k. 28287), Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Trakų g. 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 28287, 28288, 28289) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Stakliškių alaus daryklos pastatų komplekso (u. k. 28287), susidedančio iš Salyklo džiovyklos (u. k. 28288) ir Sandėlio (u. k. 28289), Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Trakų g., duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant kompleksinio objekto bei kompleksinių dalių vertingąsias savybes, architektūrinį, inžinerinį, istorinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas.
Paskutinį kartą redaguota2022 - 09 - 14

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas