Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 09 - 16

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-10-17 nuotolinis posėdis

2022 m. spalio 17 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno miesto Žydų ligoninės pastato (u. k. 36607) Kauno miesto sav., Kauno m., A. Jakšto g. 5, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  remiantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2022-06-23 raštu Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2022-07-14 raštu pavedė parengti apskaitos dokumentaciją. Gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo, remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, archyvine ir ikonografine medžiaga, siūloma tikslinti vertingąsias savybes, koreguoti apibrėžtas teritorijos ribas patikslinant koordinates.
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Stasio Kutkevičiaus namui (47538) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 16 suteikimo (dėl reikšmingumo lygmens nustatymo)
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, archyvine ir ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Stasio Kutkevičiaus namui (47538) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 16, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, sutapdinant su gretimo žemės sklypo ribomis.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47536) Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 112 suteikimo (dėl reikšmingumo lygmens nustatymo)
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, archyvine ir ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47536) Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 112, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, atsižvelgiant į greta esančius suformuotus žemės sklypus ir gatves.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47535) Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 110 suteikimo (dėl reikšmingumo lygmens nustatymo)
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, archyvine ir ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47535) Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 110, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, sutapdinant su gretimo žemės sklypo ribomis.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Marijos Saveljerienės ir Audriaus Grinčelio namui (47527) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 14 suteikimo
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, archyvine ir ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Marijos Saveljerienės ir Audriaus Grinčelio namui (47527) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 14, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį ir memorialinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, sutapdinant su gretimo žemės sklypo ribomis.
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugosNamui (47537) Kauno m. sav., Kauno m., P. Višinskio g. 15 suteikimo
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, archyvine ir ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47537) Kauno m. sav., Kauno m., P. Višinskio g. 15, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį ir memorialinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, sutapdinant su gretimų žemės sklypų ir gatvių ribomis.
7. Klausimas dėl tikslingumo rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos namui, adresu Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 4, suteikimo
Svarstymo pagrindas gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus raštas, kuriame siūloma nesuteikti apsaugos namui, adresu Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 4. Išnagrinėjus turimus duomenis ir atlikus vizualinius tyrimus teigtina, kad nepakanka verčių apsaugos suteikimui ir įrašymui į Kultūros vertybių registrą vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu, todėl nesiūloma rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto.

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso (u. k. 26587), adresu Kauno m. sav., Kauno m., Ašmenos 2-oji g. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – gautos dviejų atitinkamos srities specialistų raštiškos išvados. Akto projektu siūloma papildyti duomenis Kultūros vertybių registre: inžineriniu (svarbiu) vertingųjų savybių pobūdžiu papildymo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksui (u. k. 26587) bei inžineriniu (tipišku) vertingųjų savybių pobūdžiu kompleksinėms dalims: Pirmam sandėliui (u. k. 26588), Antram sandėliui (u. k. 26589), Trečiam sandėliui (u. k. 26590), Ketvirtam sandėliui (u. k. 26591), Penktam sandėliui (u. k. 26592), Šeštam sandėliui (u. k. 26593), Septintam sandėliui (u. k. 26594) ir Aštuntam sandėliui (u. k. 26595).

 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 10 - 12

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas