Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 09 - 19

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-09-26 nuotolinis posėdis

2022 m. rugsėjo 26 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370)  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Piliakalnio g. 17A, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo Kauno rajono savivaldybės administracija 2022-08-10 raštu, kuriame prašoma skubos tvarka patikslinti Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370) vertingųjų savybių pobūdį (dailės, lemiantį reikšmingumą), remiantis apžiūros metu nustatytu galimai netinkamu vartų restauravimo darbu ir atsiradus rizikai prarasti autentišką metalinių varčių materiją.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Pastatų kompleksui (47387), Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 42, 42A, suteikimo.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas pakartotiniam svarstymui, parengtas atsižvelgus į 2022-06-30 posėdžio pastabas. Akto projektu, remiantis vizualiniais tyrimais, šaltiniais ir ikonografine medžiaga, siūloma suteikti apsaugą Pastatų kompleksui (47387),sudarytam išPirmo pastato (47388), Putvinskio g. 42 ir Antro pastato (47389), Putvinskio g. 42A, nustatyti komplekso ir jo kompleksinių dalių vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Teisininko Povilo Brazaičio pastatų kompleksui (47613) Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 3, suteikimo.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas pakartotiniam svarstymui, patikslintas pagal 2022-09-12 posėdžio pastabas ir parengtas remiantis publikuotais ir vizualiniais tyrimais, archyvine bei ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Teisininko Povilo Brazaičio pastatų kompleksui (u. k. 47613), sudarytam iš Namo (u. k. 47614) ir Ūkinio pastato (u. k. 47615), nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti komplekso teritorijos ribas.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Monumentaliam kryžiui su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 28139) Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g., panaikinimo.
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – Akto projekto parengimas inicijuotas 2022-06-14 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje (protokolo Nr. VT3-1), kuriame nutarta: ,,Rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Monumentaliam kryžiui (u. k. 28139) panaikinimo, nes objektas yra perduotas ir saugomas kaip eksponatas Kauno rajono muziejuje, Raudondvaryje“.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Sieniniam laikrodžiui (u. k. 9218) Kauno miesto sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 55 panaikinimo.
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – sieninis laikrodis (u. k. 9218) įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip nekilnojamasis objektas. Siūloma naikinti apsaugą, nes šiuo metu saugomas Lietuvos nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Kauno m., V. Putvinskio g. 55).
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vinco Svirskio Kryžiui (u. k. 32623) Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Didžioji g. 19 panaikinimo.
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – Vinco Svirskio Kryžius (u. k. 32623) įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip nekilnojamasis objektas. Akto projektu siūloma naikinti apsaugą objektui, nes jis perduotas nuolatiniam saugojimui į Kėdainių krašto muziejų (Kėdainių m., Didžioji g. 19).
Paskutinį kartą redaguota2022 - 09 - 19

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas