Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 09 - 26

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-10-24 nuotolinis posėdis

2022 m. spalio 24 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:
1. Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (46597), Tauragės r. sav., Gaurės sen., Žiburių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
2. Lietuvos partizanų Jono Ignatavičiaus – Barzdos ir Andriaus Ignatavičiaus – Beliūno kapo (46386), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lepelionių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
3. Lietuvos partizanų kautynių žūties vietos (46317), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Gripiųkių k.,  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
4. Tauro apygardos Visuomeninės dalies viršininko Prano Runo – Daugirdo kautynių ir žūties vietos (46392), Šakių r. sav., Kriūkų sen., Minkiškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
5. Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Leono Vilučio – Arūno, Bitinėlio ir Lietuvos partizanų ryšininkės, kraštotyrininkės, visuomenės veikėjos Aldonos Vilutienės – Neužmirštuolės, Viltės kapas (46100), Marijampolės sav., Marijampolės m., Tylos g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo departamento Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius.
 
6. Mokytojo, visuomenės veikėjo Juozo Baltūsio kapas (46099), Marijampolės sav., Marijampolės m., P. Armino g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo departamento Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius.
 
7. Knygnešio Jono Kaluškevičiaus kapas (46095), Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Strumbagalvės k., Beržyno g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo departamento Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius.
 
8. Knygnešio, kunigo Jono Grajausko kapas (46094), Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Strumbagalvės k., Beržyno g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo departamento Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius.
 
9. Liepakojų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės, vad. Prūskapiais (u. k. 40481), Alytaus r. sav., Liepakojų k., Simno sen., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas -  registrinis
Parengtais dokumentais siūloma: patikslinti vertingąsias savybes, kultūros paveldo objekto teritoriją, kuri apibrėžta kadastriškai šioms kapinėms suformuoto žemės sklypo ribomis.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
10. Verebiejų kaimo senosios kapinės (46703), Alytaus r. sav., Simno sen., Verebiejų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
11. Kretingos stačiatikių senosios kapinės (u. k. 24483), Kretingos r. sav., Kretingos m., Dupulčių skg., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Parengtais dokumentais siūloma: patikslinti vertingąsias savybes, kultūros paveldo objekto teritoriją, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, teritorija nežymiai padidėja, patenka į šiam objektui kadastriškai suformuotą žemės sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
12. Kretingos kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais (u. k. 24484), Kretingos r. sav., Kretingos m., J. Basanavičiaus g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Parengtais dokumentais siūloma: patikslinti vertingąsias savybes, kultūros paveldo objekto teritoriją, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, teritorija padidėja, kartu su apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniu patenka į nesuformuotą žemės sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
13. Koplytėlė su Marijos skulptūra (u. k. 20198), Kretingos r. sav., Kretingos m., J. Basanavičiaus g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma panaikinti kultūros paveldo objekto apsaugą, nes šis kultūros paveldo objektas tapo Kretingos kaimo senųjų kapinių, vad. Maro kapeliais (u. k. 24484) vertingąja savybe.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
14. Aukštaitijos partizanų vadavietės (46396), Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Žviliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
15. Lietuvos partizanų Edvardo Augulio ir Aniceto Paurazo kapų (46488), Anykščių r. sav., Traupio sen., Maciūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
16. Vikonių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Broniaus Bražiūno – Vaidilos, ryšininkės Zofijos Baronaitės – Meškauskienės kapo komplekso (46403; 46404, 46406), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Vikonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
17. Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (44988), Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Krinčino mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
 
18. Baltijos kelio kupiškėnų ženklo vietos (47643), Panevėžio r. sav., Velžio sen., Paberžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Papildoma informacija:
Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Baltijos kelio kupiškėnų ženklo vietai, nustatyti
vertingąsias savybes, apibrėžti kultūros vertybės teritorijos ribas.
Rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio- Utenos teritorinis skyrius
Paskutinį kartą redaguota2022 - 09 - 26

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas