Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 10

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-12-07 posėdis

2022 m. gruodžio 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-20 numatomi svarstyti klausimai:

 

1. Kalesninkų kalno, vad. Elku (u. k. 21473), Alytaus r. sav., Alovės sen., Alovės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kalnas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti kalnui teritoriją, jo plotą padidinant (pietinėje ir rytinėje dalyse teritoriją priderinant prie preliminariai ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, vakarinėje ir šiaurinėje dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant vakarų, pietų ir rytų kryptimis, sumažinant šiaurinėje dalyje), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies ir Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 16.1 papunkčio nuostatų reikalavimais, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), nustatyti mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąją savybę (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

2. Girkalių, Ramučių kapinyno (u. k. 5183), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, jį sumažinant (apibrėžiant rytų kryptimi, neapibrėžiant šiaurės, vakarų, pietų kryptimis), patikslinti vertingąją savybę (reljefą).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

3. Sungardų pilkapyno (u. k. 47265), Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Sungardų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias pailgas duobes ar griovius, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

4. Sungardų pilkapyno II (u. k. 47266), Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Sungardų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias pailgas duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

5. Sungardų senovės gyvenvietės (u. k. 47267), Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Sungardų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą senovės gyvenvietę; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Senovės gyvenvietei suteikti apsaugą, atsižvelgiant į archeologinių radinių paplitimą ir reljefą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

6. Vidiškių pilkapyno (u. k. 47263), Ignalinos r. sav., Vidiškių sen., Vidiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias pailgas duobes ar griovius, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

7. Vidiškių pilkapyno II (u. k. 47264), Ignalinos r. sav., Vidiškių sen., Vidiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias pailgas duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

8. Jančiūnų pilkapyno (u. k. 47368), Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Jančiūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus  juosiančias pailgas duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

9. Švobiškio kapinyno (u. k. 6603), Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Švobiškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: 1) 2019 m. Departamento lėšomis atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai įvertinti teritorijai, vertingosioms savybėms; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, nenustatytas vertingųjų savybių pobūdis,  vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Patikslinti pavadinimą pagal Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatorių, apibrėžti teritoriją atsižvelgiant į 2019 m. archeologinių tyrimų duomenis, jo plotą sumažinant (tokiu būdu teritoriją sumažinant šiaurinėje, šiaurės vakarinėje dalyse, padidinant pietų kryptimi), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kapus) regioninį reikšmingumo lygmenį.     

Akto projekto rengėjas:Kultūros paveldo centras.

 

10. Vičiūnų kapinyno (u. k. 47883), Širvintų r. sav., Kernavės sen., Vičiūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą kapinyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Kapinynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į archeologinių radinių paplitimą ir reljefą paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

11. Keižonių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 47839), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Keižonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Piliakalniui su gyvenviete suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal archeologinių radinių paplitimą ir reljefą, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą, piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

12. Smiltynų piliakalnio (u. k. 47838), Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal archeologinių radinių paplitimą ir reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

13. Andruškonių piliakalnio (u. k. 47836), Kauno r. sav., Lapių sen., Andruškonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

14. Girionių piliakalnio (u. k. 47837), Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, griovus, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

15. Masteikių kapinyno (u. k. 6008), Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento Kauno teritorinio skyriaus pateikta informacija apie kapinyno aplinkoje numatomus vykdyti statybos darbus bei prašymas kapinynui apibrėžti apsaugos zoną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. Į-292 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, tikslintinos vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti kapinynui teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas priderinant prie kapinynui geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir dalyse), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies ir  Taisyklių, 13.1 papunkčio nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietų kryptimi), patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

16. Marvelės piliakalnio su gyvenviete (u. k. 31241), Kauno m. sav., Kauno m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė inicijuoti skelbti valstybės saugomais, piliakalnio su gyvenviete piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pavedimas Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane pažymėti kitus teritorijoje esančius objektus; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. Į-292 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintinos vertingosios savybės, Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas.

Aktu siūloma: Patikslinti vertingąsias savybes, Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane pažymėti kitus teritorijoje esančius objektus.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

17. Ventės bažnyčios vietos (u. k. 31755), Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Bažnyčios vieta registruota Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti bažnyčios vietai teritoriją, jos plotą kiek sumažinant (šiaurinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, pietinėje ir vakarinėje dalyse – pagal reljefą; teritoriją kiek sumažinant vakarinėje, šiaurės vakarinėje dalyse), patikslinti vertingąsias savybes (vertingąja savybe nenustatyti pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

18. Šilininkų kapinyno (u. k. 13014), Šilutės r. sav., Saugų sen., Šilininkų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti kapinynui teritoriją, jo plotą padidinant (teritorijos ribas vakarinėje, pietinėje ir rytinėje dalyse priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, šiaurinėje atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu teritorija padidėtų vakarų ir rytų kryptimis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, jį sumažinant (apibrėžiant vakarų ir šiaurės vakarų kryptimis, neapibrėžiant šiaurės rytų, rytų, pietų kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

19. Žemaičių Naumiesčio piliakalnio, vad. Žaliuoju kalnu (u. k. 27087), Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui teritoriją piliakalniui geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, tokiu būdu jo plotą (teritoriją padidinant šiaurės, šiaurės rytų ir rytų kryptimis, kiek sumažinant vakarinėje dalyje), vizualinės apsaugos pozonį apibrėžti vadovaujantis Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimais, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

20. Žemaičių Naumiesčio kapinyno (u. k. 20906), Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Neapibrėžta apsaugos zona, tikslintinos vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Kapinynui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies ir  Taisyklių, 13.1 papunkčio nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir pietvakarių-pietų kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 10

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas