Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 17

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-11-22 nuotolinis posėdis

2022 m. lapkričio 22 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Jasinskio g. 2, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), vertingosiomis savybėmis.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo archeologas V. M. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta archeologo V. M. atliktų archeologinių tyrimų ir „R. Valecko tyrimo-projektavimo įmonė“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
2. Klausimas dėl statinio liekanų (Š/R bokšto pamatų fragmento), atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, L. Sapiegos g. 13, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų (u. k. 25771) vertingąja savybe.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta UAB „Teisinga Orbita“ atliktų archeologinių tyrimų ir UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
3. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Filaretų g. 1, vertinimo.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo VšĮ „Architektūros tyrimų centras“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta UAB „Kultūros vertybių paieška“ atliktų archeologinių tyrimų ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
4. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Telšių m., Turgaus a., vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo dėl Telšių senamiesčio (u. k. 17113) vertingosiomis savybėmis.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo VšĮ „Architektūros tyrimų centras“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta MB „Praeities tyrimų institutas“ atliktų archeologinių tyrimų ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
5. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Lvivo g. 64 ir Lvivo g. 68A, vertinimo.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo VšĮ „Architektūros tyrimų centras“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta UAB „Kultūros vertybių paieška“ atliktų archeologinių tyrimų ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
6. Klausimas dėl statinio liekanos, atidengtos archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Paupio g. 33, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jos nustatymo Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vertingąja savybe.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo archeologas T. P. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta archeologo T. P. atliktų archeologinių tyrimų ir UAB „Atodangos“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Vanagėlio g. 11, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 16073) – paminklas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, nustatant XIX a. pab.–XX a. pr. architektūrinę struktūrą (buv. statinio pamato fragmentą), atidengtą archeologinių tyrimų metu Vilniuje, K. Vanagėlio g., šios kultūros paveldo vietovės vertingąja savybe.
 
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 16073), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 22012) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 16073), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., duomenų Kultūros vertybių registre, keičiant pastato, esančio Klaipėdoje, I. Kanto g. 21, statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį (pagal 2022-08-02 protokolinį sprendimą).
 
9. Klausimas dėl grindinių, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Žygimantų g. 13, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vertingosiomis savybėmis.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „Kultūros vertybių paieška“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta UAB „Kultūros vertybių paieška“ atliktų archeologinių tyrimų medžiaga.
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 18

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas