Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 18

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-11-16 posėdis

2022 m. lapkričio 23 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-19 numatomi svarstyti klausimai:

 

1. Lieplaukės piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 5460), Plungės r. sav., Babrungo sen., Lieplaukės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau – Aktas); 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Patikslinti pavadinimą, apibrėžti teritoriją piliakalniui suformuoto žemės sklypo ribomis, jo plotą padidinant (teritoriją padidinant šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

2. Lekemės piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23969), Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  piliakalniui planuojama formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui su gyvenviete teritoriją, jo plotą kiek padidinant (šiaurinėje, vakarinėje ir pietinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, rytinėje apibrėžiant pagal reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurės vakarų, vakarų ir šiaurės rytų-rytų kryptimis, sumažinant vakarinėje dalyje), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi), vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkančius Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 13.1 ir 16.1 papunkčių reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

3. Pakutuvėnų piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 5454), Plungės r. sav., Šateikių sen., Pakutuvėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui teritoriją, jo plotą gerokai sumažinant (pietvakarinėje, vakarinėje, šiaurinėje ir rytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, pietinėje dalyje apibrėžiant pagal reljefą; tokiu būdu teritoriją sumažinant pietvakarinėje, vakarinėje, šiaurinėje ir šiaurės rytinėje–rytinėje dalyse (teritoriją patektų į piliakalniui paliktą nesuformuotą žemės sklypą (laisvą valstybinę žemę)), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų, šiaurės, šiaurės rytų–rytų kryptimis), vizualinės apsaugos pozonį (vakarų, šiaurės, šiaurės rytų–rytų kryptimis, gerokai jį sumažinant), atitinkančius Taisyklių, 13.1 ir 16.1 papunkčių reikalavimus, nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, pylimą, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

4. Šateikių kapinyno (u. k. 16189), Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. Į-292 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti kapinynui teritoriją, jo plotą kiek padidinant (vakarinėje, šiaurės rytinėje ir pietinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, pietvakarinėje ir rytinėje–pietvakarinėje dalyse apibrėžiant pagal reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant vakarų ir šiaurės kryptimis, ir sumažinant šiaurės rytinėje dalyje), vadovaujantis

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies ir  Taisyklių, 13.1 papunkčio nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės kryptimi (nuo teritorijos dalies, nepatenkančios į Minijos ichtiologinio draustinio teritorijos), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

5. Kamičių pilkapyno (u. k. 47186), Šalčininkų r. sav., Dainavos sen., Kamičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2020 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. Į-292 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

6. Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121), Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Valakavičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė inicijuoti skelbti valstybės saugomais, piliakalnio su gyvenviete piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento direktoriaus 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“, Kiaulėkų piliakalnis su gyvenviete (u. k. 36714) ir Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (u. k. 36715), patenkantys į Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121) vizualinės apsaugos zoną,inicijuoti skelbti valstybės saugomais; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Neapibrėžta apsaugos zona (kultūros paveldo objektas patenka į Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121) vizualinės apsaugos pozonį), patikslinti vertingąsias savybes.

Aktu siūloma: Atsižvelgiant į archeologinius duomenis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi nuo teritorijos), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunkčio reikalavimus, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jį kiek sumažinant pietvakarinėje dalyje, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete vietoje piliakalnio aikštelės nustatant aikštelę, vietoje griovių – griovį).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

7. Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 36714), Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Valakavičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė inicijuoti skelbti valstybės saugomais, piliakalnio su gyvenviete piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento direktoriaus 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“, Kiaulėkų piliakalnis su gyvenviete (u. k. 36714) ir Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (u. k. 36715) inicijuoti skelbti valstybės saugomais; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Neapibrėžta apsaugos zona (kultūros paveldo objektas patenka į Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121) vizualinės apsaugos pozonį), patikslinti vertingąsias savybes.

Aktu siūloma: Patikslinti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete vietoje piliakalnio aikštelės nustatant aikštelę).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

8. Bilionių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23904), Šilalės r. sav., Bilionių sen., Bilionių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją geodeziniais matavimais piliakalniui su gyvenviete suformuoto žemės sklypo ribomis, jo plotą kiek sumažinant (vakarinėje dalyje), kadangi piliakalnis su gyvenviete patenka į Bilionių kraštovaizdžio draustinio teritoriją, vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, terasas, šlaitus, griovį, pylimą, kultūrinį sluoksnį, kapus; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

9. Pagrybio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23916), Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Pagrybio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  piliakalniui planuojama formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją piliakalniui su gyvenviete, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas vakarinėje, šiaurinėje ir pietinėje–pietrytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų; teritoriją kiek praplečiant vakarų kryptimi ir sumažinant pietinėje–pietrytinėje dalyje), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, terasas, griovį, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

10. Rubinavo piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23920), Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Rubinavo k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją geodeziniais matavimais piliakalniui su gyvenviete suformuoto žemės sklypo ribomis, jo plotą kiek padidinant (pietvakarių kryptimi), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (vakarų, šiaurės, rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, griovį, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

11. Kalvalių, Požerės piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (u. k. 23911), Šilalės r. sav., Upynos sen., Papaukštkalnio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Piliakalniui su priešpiliu ir gyvenviete apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (teritorijos ribas šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, vakarinėje dalyje – atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu kiek padidinant pietų kryptimi ir sumažinant šiaurės vakarinėje dalyje), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su priešpiliu ir gyvenviete, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpiliui – archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su priešpiliu ir gyvenviete: reljefą; piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, griovį, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

12. Kazokų piliakalnio, vad. Užpiliu (u. k. 3330), Šilalės r. sav., Upynos sen., Kazokų I k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Piliakalniui apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, vakarinėje–šiaurės vakarinėje dalyje – atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu teritoriją kiek praplečiant šiaurės, rytų, pietryčių kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

13. Kunigiškių, Pajevonio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22991), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Piliakalniui su gyvenviete apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui vertingąja savybe nustatant reljefą).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

14. Ragaišių, Aspertavo piliakalnio, vad. Juodkalniu (u. k. 16193), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (nustatant kultūrinį sluoksnį).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

15. Šakių piliakalnio (u. k. 3704), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Šakių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (nustatant kultūrinį sluoksnį).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

16. Alksnių piliakalnio (u. k. 5602), Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Alksnių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (šiaurės vakarinėje ir  vakarinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypų ribų, pietinėje dalyje atsižvelgiant į keliuką, kitose dalyse – į reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir pietinėje dalyse), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčių reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

17. Mičiūnų pilkapio (u. k. 5607), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Čivylių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapis pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Pilkapiui apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas rytinėje dalyje priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į pilkapio kontūrus; teritoriją kiek praplečiant šiaurės ir pietų kryptimis), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio, vadovaujantis Taisyklių 13.1 papunkčiu, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir pietų kryptimis), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilą, akmenų vainiką), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

18. Grumbinų kalno (u. k. 21070), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Grumbinų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapis pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Kalnui apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas apibrėžiant pagal reljefą;  teritoriją kiek praplečiant šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (pietų ir šiaurės–šiaurės rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąją savybes (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

19. Panavadžio pilkapyno (u. k. 47637), Rietavo sav., Tverų sen., Panavadžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

20. Šilėnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23892), Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šilėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  piliakalniui planuojama formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Piliakalniui su gyvenviete apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas apibrėžti atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu kiek padidinant vakarų kryptimi ir sumažinant šiaurinėje ir rytinėje dalyse), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete, piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 21

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas