Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 18

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-12-12 nuotolinis posėdis

2022 m. gruodžio 12 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso (u. k. 26365), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Lukiškių skg. 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 26365) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslintiLukiškių kalėjimo pastatų komplekso (u. k. 26365), esančio Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Lukiškių skg. 6, sudaryto iš Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso administracinio pastato (u. k. 26366), Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvės pastato (u. k. 26367), Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso gamybinio pastato (u. k. 26368), Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso kalėjimo pastato (u. k. 26369), Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso kalėjimo-ligoninės pastato (u. k. 26370), Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso tvoros ir kontrolinio perėjimo posto (u. k. 26371), duomenis Kultūros vertybių registre, suteikiant apsaugą kaip kompleksinei daliai – Antram administraciniam pastatui (47699), nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, patikslinant kompleksinio objekto vertingąsias savybes, teritorijos ribas (jas padidinant), panaikinant vizualinės apsaugos pozonio ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Pastatų kompleksui (47680) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 15, suteikimo.
 Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Pastatų kompleksui (47680) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 15, kurį sudaro Pirmas pastatas (47681) ir Antras pastatas (47682), nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksui (47425), Anykščių raj. sav., Kavarsko m., J. Tumo-Vaižganto g. 2, ir kompleksinėms dalims: Šv. Jono bažnyčiai (47428), Šventoriaus tvorai, vartams ir Kryžiaus kelio koplytėlėms (47429), Koplyčiai (47430), Karstinės pastatui (47431) suteikimo ir Stogastulpio (8740) duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo (nustatant jį šio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso (47425) kompleksine dalimi).
 
Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksui (47425), Anykščių raj. sav., Kavarsko m., J. Tumo-Vaižganto g. 2,  ir keturioms kompleksinėms dalims: Šv. Jono bažnyčiai (47428), Šventoriaus tvorai, vartams ir Kryžiaus kelio koplytėlėms (47429), Koplyčiai (47430), Karstinės pastatui (47431), apsaugą; kompleksine dalimi nustatant Stogastulpį (8740), nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžiant teritorijos ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vargonams (16820), Anykščių rajono sav., Kavarsko sen., Kavarsko m., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 16820) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma naikinti apsaugą Vargonams (16820),  Anykščių rajono sav., Kavarsko sen., Kavarsko m.,kadangi šį objektą numatyta priskirti Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso (47425) kompleksinės dalies Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (47428) vertingosioms savybėms.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotam kryžiui (8739), Anykščių rajono sav., Kavarsko sen., Kavarsko m., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 8739) – registrinis
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma naikinti apsaugą Ornamentuotam kryžiui (8739), Anykščių rajono sav., Kavarsko sen., Kavarsko m., kadangi šį objektą numatyta priskirti Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso (47425) kompleksinės dalies Koplyčios (47430) vertingosioms savybėms.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dargužių gatvinio kaimo istorinės dalies (10342), Varėnos raj. sav., Valkininkų sen., Dargužių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 10342) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Dargužių gatvinio kaimo istorinės dalies (10342), Varėnos raj. sav., Valkininkų sen., Dargužių k., vertingąsias savybes, teritorijos ribas (jas sumažinant).
 
 

 

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 23

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas