Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 15

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-12-12 nuotolinis posėdis

2022 m. gruodžio 12 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Kauno senamiesčio (u. k. 20171), Kauno miesto sav., Kauno m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (urbanistinės struktūros statinių, esančių Kaune, V. Sladkevičiaus g. 6, Kaune statuso keitimo).
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Klausimo svarstymo iniciatorius – paveldosaugininkė R. P.
Svarstymo pagrindas – gautas pareiškėjos R. P. kreipimasis ir urbanistinių, istorinių tyrimų medžiaga, kuria remiantis prašoma teikti svarstyti klausimą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl Kauno senamiesčio (u. k. 20171) apibrėžtų teritorijos ribų plane pažymėtų urbanistinės struktūros statinių, esančių Kaune, V. Sladkevičiaus g. 6, statuso keitimo į ,,teritorijoje esantys kiti objektai”.
 
2.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (u. k. 842), Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 1 / M. Valančiaus g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Statusas – paminklas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas atsižvelgus į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-08-01 posėdyje priimtą sprendimą: ,, Rengti Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (u. k. 842) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą, siūlant Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (u. k. 842) teritorijoje esančius šešis vienos šakos metalinius šviestuvus ir suoliukus nustatyti jos vertingosiomis savybėmis“. Akto projektu, remiantis vizualiniais tyrimais ir fotofiksacija, tikslinamos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (u. k. 842) teritorijoje esančios vertingosios savybės.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47536) Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 112 suteikimo.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas atsižvelgus į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-17 posėdyje priimtą sprendimą: ,,svarstyti Namo (47536) Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 112, akto projektą pakartotinai, patikslinus reikšmingumo lygmenį iš vietinio į regioninį“. Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Namui (47536) Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 112, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, atsižvelgiant į greta esančius suformuotus žemės sklypus ir gatves.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47796) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 6 suteikimo.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvinės ir ikonografinės medžiagos analize, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47796) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 6, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį ir memorialinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, jas sutapdinant su suformuoto žemės sklypo ribomis.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Malėjinų namui (47797) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 8 suteikimo.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvinės ir ikonografinės medžiagos analize, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Malėjinų namui (47797) Kauno m. sav., Kauno m., Žemaitės g. 8, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, atsižvelgiant į greta esančius suformuotus žemės sklypus.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47795) Kauno m. sav., Kauno m., P. Višinskio g. 13 suteikimo (dėl reikšmingumo lygmens nustatymo).
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas  –  gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvinės ir ikonografinės medžiagos analize, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47795) Kauno m. sav., Kauno m., P Višinskio g. 13, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, jas sutapdinant su suformuoto žemės sklypo ribomis.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148) Kauno m. sav., Kauno m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis).

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras. Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis Kauno miesto istorinės dalies vadinamos Žaliakalniu apsaugos reglamentu, publikuotais ir vizualiniais tyrimais, archyvine bei ikonografine medžiaga, fotofiksacija, kuriuo siūloma patikslinti Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148) vertingąsias savybes. Apibrėžtos teritorijos ribos ir apsaugos zona, kurios nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-12-14 įsakymu ĮV-680, nekeičiamos. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

 

 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 12 - 05

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas