Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams

Patvirtintas dalinai finansuojamų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašas

Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. Į-115. Šiemet dalinai finansuoti 79 projektai.
 
Gautas 123 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškas vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo departamento bei Kultūros ministerijos deleguotų ekspertų.
 
Siūlydama dalinai paremti projektus, paraiškas svarsčiusi vertinimo komisija akcentavo projekto veiklų prisidėjimą prie paveldo objektų tiesioginio pažinimo ir žinių apie tuos objektus įsisavinimo bei skleidimo, socialinio projektų aktualumo ir tęstinumo. Kartu buvo konstatuota, jog esant dabartinei dalinio finansavimo sumai (150 tūkst. eurų bendrai leidybos ir sklaidos projektams), iš principo neįmanoma dalinai finansuoti brangesnių projektų, planavusių paveldo pažinimą ir sklaidą vykdyti  pasitelkiant IT technologijas (mobiliųjų aplikacijų, išmaniųjų programėlių ir t. t.).  
 
Dalinį finansavimą gavusių pareiškėjų prašome iki gegužės 31 d. elektroniniu paštu nijole.narbutaite@kpd.lt atsiųsti sąmatas ir sutarties šablonus su užpildytais duomenimis (rašyti vietose, pažymėtose žaliai) suderinimui. Dalinio finansavimo negavusius skatiname nenusiminti ir Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiai parengti projektus, kuriuos vykdant visi Lietuvos gyventojai ir svečiai galėtų (susi)pažinti su nekilnojamojo kultūros paveldo įvairove.
 
Pridedama:
1.Dalinio finansavimo įsakymas su priedu;
2. Sąmatos šablonas;
3. Sutarties šablonas.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas