Titulinis
Naujienlaiškis

Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui

Gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaiciuškos vilos (u.k.37317, J. Janonio g. 46, Kačerginė, Kauno r. sav.) restauravimas yra viena iš geriausių kultūros paveldo atgaivinimo istorijų Kauno rajone. Privatus asmuo medinį avarinės būklės pastatą prikėlė naujam gyvenimui. Kokia pastato būklė iki restauravimo, matyti iš Kultūros vertybių registre esančių nuotraukų. Naujose nuotraukose ─ neatpažįstamas vaizdas.
 
Griūvantį kultūros paveldo objektą padėjo prikelti Kačerginės bendruomenės, kuri inicijavo objekto įrašymą į Kultūros vertybių registrą, iniciatyva. Gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaiciuškos vilai teisinė apsauga suteikta Trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013 m. rugsėjo 23 d. aktu. Pranas Vaiciuška (1876-1939) – gydytojas, brigados generolas, visuomenininkas, Mintaujos gimnazijoje priklausęs slaptai lietuvių mokinių ,,Kūdikio“ draugijai, ugdžiusiai nacionalinę savigarbą, platinusiai draudžiamą spaudą. 1896 m. kartu su A. Smetona ir kitais organizavo pasipriešinimą privalomam maldų skaitymui rusų kalba.
 
Kačerginė tarpukariu buvo tapusi unikaliu priemiesčio kurortu, kuriame namus pasistatė nemažai garsių to meto visuomenės bei politikos veikėjų. Lietuvos kariuomenės brigados generolo, gydytojo Prano Vaiciuškos vila Kačerginėje pradėta statyti 1935 m. Vėliau joje veikė pradinė mokykla. Gerokai sunykęs pastatas ilgą laiką priklausė Kauno rajono savivaldybei. 2014 m. pastatą įsigijo privatus asmuo.
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2015 m. sausio 8 d. suderino vilos pastato tvarkomųjų statybos darbų – kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų projektą (projekto vadovas ─ Rimantas Giedraitis, tvarkybos darbų vadovė ─ nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė architektė Loreta Janušaitienė), kurio sprendiniuose numatyta pakeisti susidėvėjusias lentas, restauruoti esamą medinę apdailą, tonuoti fasado spalvą, artimą esamai pilkai, šiferio dangą pakeisti į čerpes. Pastato tūris ir išplanavimas nuo pat statybos pradžios išlikę autentiški, nekeisti.
 
Prof. habil. dr. Jurgis Bučas ir prof. Kęstutis Zeleckis, pasisakydami dėl Kačerginės medinės architektūros paveldo išsaugojimo, Kačerginės bendruomenei rašo: ,,<...>. KTU Architektūros ir kraštotvarkos katedra bei Kraštotvarkos centras mano, kad išsaugoti medinį paveldą įmanoma tik jį naudojant. <...> Nėra taip svarbu, kas yra ar bus tokio objekto naudotojas ar savininkas, svarbiausia legitimizuoti šio paveldo vertės statusą, nustatyti tvarkybos režimus ir užtikrinti tausojamąjį naudojimą. Manome, kad beveik visa medinė architektūra, kuri yra išlikusi tarpukario Lietuvos vasarvietėse ar kurortuose, turi teisę egzistuoti kaip kultūros turtas bei šių gyvenviečių tapatumo ir savasties ištekliai.“
 
Lietuvos kariuomenės brigados generolo, gydytojo Prano Vaiciuškos vilos tvarkybos darbai, atlikti privačiomis lėšomis, yra vienas iš reikšmingiausių gerosios praktikos pavyzdžių Kauno apskrityje, skatinančių prisidėti kitus kultūros paveldo objektų savininkus prie mūsų istorijos išsaugojimo. Vilos savininkai pagal surastą ikonografinę medžiagą šiuolaikinėmis priemonėmis atstatė visą buvusią pastato struktūrą, išsaugojo daug autentiškų elementų. Prano Vaiciuškos vila atstatyta pagal ano laikotarpio ženklus, paliekant medinių lentų originalų apkalą, autentiškus stogo elementus, čerpes (surastas senojo gamintojo pavadinimas), langų sudalinimą, verandą. Daugiausiai autentikos palikta ties bokšteliu. Taip pat atstatyti originalūs laiptai viduje su ažūrine grafika.
 
Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas