Titulinis
Naujienlaiškis

Senoji Pivašiūnų klebonija sulaukė restauravimo

2016  m. pabaigoje baigti trejus metus trukę Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso senosios klebonijos pastato (unikalus kultūros paveldo objekto kodas ─ 33145) restauravimo ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms darbai.
 
Senoji Pivašiūnų klebonija  pastatyta XIX a. pirmojoje pusėje. Apie 1860 m. pastatas rekonstruotas. 1930 metais vykusios rekonstrukcijos metu pristatytas priestatas. Klasikinį XIX a. medinį  dvarelį primenanti klebonija yra kompaktiško tūrio, „L“ raidės formos plano, vieno aukšto, su pastoge ir rūsiu.   Jos pamatai yra  juostiniai su akmenų mūro cokoliu. Sienos statytos iš medinių tašytų rąstų, apkaltos lentomis. Perdanga – medinė sijinė. Stogo forma sudėtinė: senosios dalies šiaurės rytų korpuso ji yra pusiau valminė, vėlyvos statybos pietvakarių korpuso – dvišlaitė.
 
1995 m. buvo parengtas senosios Pivašiūnų klebonijos restauravimo ir pritaikymo senelių globos namams projektas. 1998-aisiais numatytas  klebonijos restauravimas ir pritaikymas parapijos namams bei klebonijai. 1999-2000 metais pagal šį projektą pradėti pastato tvarkymo darbai. Tvarkyti ir stiprinti pamatai, išorinės sienos surinktos iš naujų rąstų, kadangi senieji sienojai buvo labai pakenkti biopažeidėjų. Senus rąstus pavyko išsaugoti tik dalyje vidinių sienų. Pastatas užsandarintas: įdėti langai, stogas uždengtas lakštinio plieno danga. Darbams nutrūkus, pastatas stovėjo nenaudojamas, jo būklė kasmet blogėjo: medinės rąstinės sienos nusėdo ir deformavosi, jose atsirado plyšių ir puvinio židinių, dėl neįrengtos lietaus nuvedimo sistemos ant pamatų kaupėsi vanduo.
 
Iki mūsų dienų išlikęs Pivašiūnų sakralinis kompleksas – reikšminga ir gausiai lankoma Jono Pauliaus II piligriminio kelio vieta.  Pivašiūnų bažnyčia yra viena svarbiausių Kaišiadorių vyskupijos šventovių, garsėjanti toli už savo vyskupijos, o joje švenčiami savaitę trunkantys Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) atlaidai – pagrindiniai vyskupijos atlaidai. Didėjant tikinčiųjų ir piligrimų srautams, bažnyčiai priklausančių pastatų panaudos klausimas darėsi vis aktualesnis, nes masiškesnių susibūrimų metu visuomet trūko būtiniausių patogumų ir vietų nakvynei.
 
Ilgamečio Pivašiūnų parapijos klebono monsinjoro Vinco Baublio rūpesčiu ir pastangomis 2013 metais vėl atnaujinti senosios klebonijos pritaikymo tikinčiųjų ir piligrimų centro reikmėms darbai. Parengtas projektas „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso atnaujinimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“, kuriame numatyta sutvarkyti senosios klebonijos pastatą, įrengiant ekspozicines sales parodoms ir renginiams, informacijos centrą su administracinėmis patalpomis, sanitarinius mazgus ir kitas reikalingas patalpas. Įgyvendinant projektą, atlikti šie senosios klebonijos tvarkybos ir pritaikymo darbai:
  • sutvirtinti įskilę pamatai, tarp pamatų ir apatinio sienojo įrengta horizontali hidroizoliacija, nuo pamatų nukastas gruntas, vanduo nuvestas reljefo žemėjimo kryptimi;
  • rąstinių sienų stabilizavimas po buvusių sienojų deformacijų, sienų šiltinimas ir apkalimas dailylentėmis (senojoje dalyje – vertikalus apkalimo tipas, vėlesnės statybos priestate – horizontalus);
  • pagrindinio įėjimo į pastatą - prieangio su kolonomis restauravimas: sutvarkyti medinių kolonų pamatai, laiptai ir kolonos;
  • sutvarkytas šoninis įėjimas į pastatą, įrengiant pandusą;
  • sustiprinta pastogės perdanga, įrengta nauja  grindų konstrukcija, šildymo – vėdinimo ir elektros instaliavimo sistemos;
  • pakeisti langai, atlikti projekte numatyti vidaus apdailos darbai;
  • pakeista stogo danga (remiantis išlikusia ikonografine ir istorinių tyrimų medžiaga, senosios pastato dalies čerpių imitacijos profilinio lakštinio plieno danga buvo pakeista į gontų, o ant vėlesnės statybos pietvakarių korpuso stogas uždengtas  lakštinio plieno danga);
  • sutvarkytos lietaus nuvedimo, žaibosaugos ir gaisro aptikimo sistemos.
Statinys pritaikytas žmonėms su negalia – prie vėlyvos statybos pastato dalyje esančio įėjimo įrengtas pandusas su turėklais, viduje – neįgaliesiems skirtas sanitarinis mazgas.
 
Įgyvendinto projekto sprendiniai atitinka Pivašiūnų senosios klebonijos apsaugos tikslą – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Sudarytos sąlygos pažinti kultūros vertybę, ją lankyti ir ja naudotis, išsaugant vertingąsias savybes.
 
Darbų finansavimo šaltinis: 2013 m. spalio mėn. pasirašius trišalę projekto „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso atnaujinimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“ finansavimo ir administravimo sutartį, projekto įgyvendinimui buvo skirta 1,5 mln. litų iš Europos regioninės plėtros fondo ir LR Valstybės biudžeto pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Šiomis lėšomis Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso senojoje klebonijoje buvo įkurtas piligrimų informacijos centras, renginių, susibūrimų, ekspozicijų erdvės.  Darbus atliko UAB „Irdaiva“.   
 
Praėjusiais metais Pivašiūnų sakraliniame ansamblyje vyko Europos paveldo dienoms skirtas renginys  „Sakralinis paveldas Pivašiūnuose: besitęsianti tradicija“, kuriame dalyvavo ir vietos bendruomenė – Pivašiūnų gimnazijos mokiniai bei svečiai iš Miroslavo gimnazijos. 2015 m. EPD tema „Paveldėkime savo ateitį“ buvo labai tinkama aktualizuoti Pivašiūnų sakralinio ansamblio materialųjį ir dvasinį paveldą, jo reikšmę šios vietovės raidai ir tapatumui.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas