Titulinis
Naujienlaiškis

Šiemet privatiems kultūros paveldo objektų valdytojams išmokėta virš 400 tūkst. eurų kompensacijų

2016 m.  taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projektų rengimo, konservavimo restauravimo darbų kompensavimui  buvo  skirta 412 870 eurų,  iš jų 184 409 eurų išmokėta metų pradžioje tiems valdytojams, kuriems nepakako lėšų 2015 metais.
 
                      Iki 2016 m. spalio 15 d. gauta 30 prašymų kompensuoti nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas, tačiau ne visos paraiškos buvo pripažintos tinkamomis. Šiemet bus išmokėta 228 461 Eur kompensacijų, iš jų 37 398 Eur – už kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbus.  Darbo grupės, nagrinėjusios prašymus, sprendimu kompensacijos šiemet išmokamos už atliktus tyrimus ir parengtus tvarkybos darbų projektus bei nedidelės apimties tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Daliai valdytojų, kurių išlaidoms kompensuoti nepakako lėšų, kompensacijos bus išmokėtos 2017 m. pirmąjį ketvirtį.
 
 
Kultūros paveldo objektų valdytojų dėmesiui:
 
Išlaidos yra kompensuojamos jeigu:
 
 • nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra saugomas valstybės;
 • toks objektas yra privati nuosavybė;
 • savininkas (valdytojas) pasirašė apsaugos sutartį, kurioje yra nustatytos objekto lankymo sąlygos.
 
Kompensacijos skyrimo prioritetai:
 
 • medinės architektūros kultūros paveldo objektams;
 • kultūros paveldo objektams, kuriuose yra įrengtos arba atliekant tvarkybos darbus planuojamos įrengti gaisrinės saugos inžinerinės sistemos;
 • kultūros paveldo objektų tyrimams (taikomiesiems);
 • tiems kultūros paveldo objektams, kurių tvarkybos darbų projektuose vyrauja autentiškų dalių tvarkyba (restauravimas) ir kompleksinis (vientisas) objekto sutvarkymas.
 
 
Norint gauti kompensaciją, privaloma kartu su prašymu pateikti šių dokumentų apie kultūros paveldo objektą originalus ir kopijas:
 1. Valdymo ar nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą;
 2. Atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitas pagal Departamento nustatytą formą ir turinį;
 3. Tvarkybos darbų sąmatą arba statinio techninio projekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų (taikomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo ir restauravimo) dalis ir išranką iš sąmatos. Jei buvo atliekami kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimų, konservavimo, restauravimo darbai– Restauravimo tarybos patvirtintą šių darbų programą;
 4. Įgaliojimą, jei valdytoją atstovauja kitas asmuo;
 5. Sutartis su tvarkybos darbus atlikusiais atestuotais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistais arba įmonėmis, kuriose dirba tokie specialistai, pridedant dokumentus, pagrindžiančius specialistų atestaciją;
 6. Atliktų darbų aktus, pasirašytus valdytojo arba jo įgalioto asmens;
 7. Statybą leidžiantį dokumentą (kai kultūros paveldo objekte kartu su tvarkomaisiais paveldosaugos darbais buvo atlikti tvarkomieji statybos darbai);
 8. Avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbų kiekvieno etapo– prieš atliekant darbus, darbų metu ir juos baigus– fotofiksacijos dokumentus, kuriuose aiškiai ir suprantamai matytųsi pokyčiai ir atlikti darbai;
 9. Dokumentus, patvirtinančius išlaidų apmokėjimą iš privačių lėšų už tvarkybos darbus, išvardintus šių taisyklių 3punkte– PVM sąskaitas faktūras, banko pavedimų kopijas arba kasos išlaidų orderius.
Prašymą su nurodytais dokumentais valdytojas gali pateikti Kultūros paveldo departamentui per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą KPEPIS.
                    
2016 m. skirtos kompensacijos šių kultūros paveldo objektų valdytojams:
 
Sąrašas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas